Sielkundige Dienste

 • Vroeë identifikasie en intervensie
 • Skoolgereedheid
 • Remediëring
 • Volle Sielkundige, Emosionele, Visuele -Perseptuele  and Skolastiese Assesserings
 • Assessering vir konsessies
 • Vakkeuse / Beroepskeuse Assesserings en Begeleiding
 • Aanleg, Intelligensie, Persoonlikheid, Waardes en Belangstelling Assesserings
 • Ondersteuning in spesifieke leerareas soos lees, skryf en spelling
 • Studie metodes
 • Terapeutiese intervensie
 • Familie Terapie
 • Ouerleiding
 • Werkswinkels
 • Vroeë identifikasie en intervensie
 • Skoolgereedheid
 • Remediëring
 • Volle Sielkundige, Emosionele, Visuele -Perseptuele  and Skolastiese Assesserings
 • Assessering vir konsessies
 • Vakkeuse / Beroepskeuse Assesserings en Begeleiding
 • Aanleg, Intelligensie, Persoonlikheid, Waardes en Belangstelling Assesserings
 • Ondersteuning in spesifieke leerareas soos lees, skryf en spelling
 • Studie metodes
 • Terapeutiese intervensie
 • Familie Terapie
 • Ouerleiding
 • Werkswinkels
 • Vroeë identifikasie en intervensie
 • Skoolgereedheid
 • Remediëring
 • Volle Sielkundige, Emosionele, Visuele -Perseptuele  and Skolastiese Assesserings
 • Assessering vir konsessies
 • Vakkeuse / Beroepskeuse Assesserings en Begeleiding
 • Aanleg, Intelligensie, Persoonlikheid, Waardes en Belangstelling Assesserings
 • Ondersteuning in spesifieke leerareas soos lees, skryf en spelling
 • Studie metodes
 • Terapeutiese intervensie
 • Familie Terapie
 • Ouerleiding
 • Werkswinkels

Kontak Ons

Epos

philanda@philandad.co.za

Foon

082 852 7801